Frågan jag har ställt mig är: Skulle en ny produkt, kunna få fler att välja att rengöra sina båtbottnar ifrån havstulpaner på mekanisk väg istället för att använda de nu existerande kemiska metoderna? Och skulle man därigenom kunna underlätta en, för miljön nödvändig, attitydförändring till att själv hålla sin båt ren? Hur skulle en sådan produkt i så fall kunna se ut?
sida  1  2
© iderik (Erik Appelqvist), all rights reserved